Od 7:30 2020-05-11 do 7:30 2020-05-12:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ
Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1

PROGNOZA ZAGROŻEŃ
Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury do 1°C, przy gruncie do -1°C. W nocy prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 70 km/h, z północy i północnego zachodu.

Od 7:30 2020-05-12 do 7:30 2020-05-13:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ
Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury do 1°C, przy gruncie do -1°C.

Od 7:30 2020-05-13 do 7:30 2020-05-14:
BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.