Zawiadamiam, że dnia 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

4. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

6. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

7. Podjęcie uchwał:

7.1 Uchwała Nr XVI/123/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Dryżyna.

7.2 Uchwała Nr XVI/124/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa w 2020 roku.

7.3 Uchwała Nr XVI/125/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem gruncie nieruchomości.

7.4 Uchwała Nr XVI/126/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.

7.5 Uchwała Nr XVI/127/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.

7.6 Uchwała Nr XVI/128/20 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 33/20 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na Targowisku przy ul. Miodowej w Szlichtyngowej.

7.7 Uchwała Nr XVI/129/20 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 43/20 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 20 kwietnia 2020 r.w sprawie odwołania zakazu handlu na Targowisku przy ul. Miodowej w Szlichtyngowej.

7.8 Uchwała Nr XVI/130/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.

8. Wnioski, interpelacje i zapytania.

9. Sprawy bieżące

10. Zakończenie obrad.

 

Szanowni Państwo, z uwagi na pandemię koronawirusa uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji na stronie – www.szlichtyngowa.sesja.pl.

                                                                                                                                       

                                                                                                                         Przewodnicząca
                                                                                                            Rady Miejskiej Szlichtyngowa
                                                                                                                       /-/ Anna Zalewska

Załącznik: Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa