Drukuj

Od 7:30 2020-04-20 do 7:30 2020-04-21:


PROGNOZA ZAGROŻEŃ
Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Obowiązuje ostrzeżenie o przymrozkach.
Czas wydania: 2020-04-19 14:21:00
Synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrzesińska

Od 7:30 2020-04-21 do 7:30 2020-04-22:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ
Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Obowiązuje ostrzeżenie o przymrozkach.
Czas wydania: 2020-04-19 14:21:00
Synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrzesińska

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.