Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa ogłasza nabór kandydatów w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Referent ds. zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o naborze.

2. Kwestionariusz osobowy.

3. Oświadczenie RODO.