Prognoza zagrożeń - prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Od 7:30 2020-03-29 do 7:30 2020-03-30:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ
Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1

PROGNOZA ZAGROŻEŃ
Zjawisko: Oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury do -4°C, przy gruncie do -6°C. Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, przy gruncie o do -6°C.
Czas wydania: 2020-03-28 13:37:00
Synoptyk IMGW-PIB: Piotr Szewczak

Od 7:30 2020-03-30 do 7:30 2020-03-31:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ
Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1

PROGNOZA ZAGROŻEŃ
Zjawisko: Oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury do -2°C, przy gruncie do -4°C. Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -2°C do -1°C, przy gruncie do -4°C.
Czas wydania: 2020-03-28 13:37:00
Synoptyk IMGW-PIB: Piotr Szewczak

Od 7:30 2020-03-31 do 7:30 2020-04-01:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ
Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury do -2°C, przy gruncie do -4°C.
Czas wydania: 2020-03-28 13:37:00
Synoptyk IMGW-PIB: Piotr Szewczak

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.