w sprawie wydania dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie fermy chowu indyka wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. 53/2 obr. Nowe Drzewce gm. Szlichtyngowa”.