Orientacyjna prognoza zagrożeń • województwo lubuskie
 
Od 7:30 2020-03-12 do 7:30 2020-03-13:
PROGNOZA ZAGROŻEŃ
Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 2

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu.
 
Czas wydania: 2020-03-11 13:32:00
Synoptyk IMGW-PIB: Piotr Szewczak

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.