Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) ustanowił następujące dni wolne od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w 2020 roku:

  • 12 czerwca 2020 r. (piątek) – będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa w zamian za dzień 15 sierpnia 2020 r.
  • 24 grudnia 2020 r. (czwartek) – będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa w zamian za dzień 26 grudnia 2020 r.

Załącznik: Zarządzenie Nr 29/20 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 04 marca 2020 r.