Uprzejmie informujemy, że dnia 16 marca 2020 roku upływa termin zapłaty pierwszej raty podatku za 2020 rok.

Prosimy o uregulowanie należności.