Prognoza zagrożeń - prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Od 7:30 2020-02-10 do 7:30 2020-02-11:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ
Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 2

Przebieg: Obowiązuje Ostrzeżenie o silnym wietrze. Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h z południowego zachodu i zachodu.
Czas wydania: 2020-02-09 13:44:00
Synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrzesińska

Od 7:30 2020-02-11 do 7:30 2020-02-12:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ
Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu.
Czas wydania: 2020-02-09 13:44:00
Synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrzesińska

Od 7:30 2020-02-12 do 7:30 2020-02-13:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.