Uprzejmie informujemy, że dnia 15 listopada 2019 roku upływa termin zapłaty czwartej raty podatku za 2019 rok.

Prosimy o uregulowanie należności.