Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że na terenie obwodu łowieckiego nr 157 w granicach Gminy Szlichtyngowa odbędą się polowania zbiorowe w następujących terminach: 26 października 2019 r. oraz w dniach 4 i 12 stycznia 2020 r., zgodnie z załączonym harmonogramem.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności na terenach leśnych oraz polnych w miejscowościach wskazanych w harmonogramie. Mogą wystąpić w nich chwilowe ograniczenia swobodnego poruszania się drogami leśnymi i polnymi, wynikające z zasad bezpieczeństwa prowadzenia polowań.

Odpowiedzialnym za bezpieczny i prawidłowy przebieg polowania jest organizator polowania - Koło Łowieckie „Ryś” we Wschowie.

Poniżej zamieszczam harmonogram polowań.