Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z infrastrukturą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 525/1, obręb Stare Drzewce, Gmina Szlichtyngowa, Powiat Wschowski” w skład której wchodzi m.in. budowa biogazowni o mocy do 1 MW, odbędą się spotkania informacyjne z mieszkańcami sołectwa Stare Drzewce i sołectwa Gola. 
Przedmiotem spotkań będzie przedstawienie planowanego przedsięwzięcia w kontekście lokalnych uwarunkowań realizacji ww. inwestycji. 
1. Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Stare Drzewce odbędzie się dnia 09 października 2019 r. (środa) o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach.

2. Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Gola odbędzie się dnia 10 października 2019 r. (czwartek) o godzinie 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Goli.

Załączniki:

1. Zawiadomienie – Stare Drzewce
2. Zawiadomienie - Gola