U W A G A !

28 marca 2019 r. w godzinach 12:00 - 12:30 w Szlichtyngowej

przeprowadzona zostanie głośna próba syreny alarmowej.

Nadane zostaną następujące sygnały akustyczne:

- ogłoszenie alarmu (modulowany dźwięk syreny trwający 3 min),

- odwołanie alarmu (dźwięk ciągły trwający 3 min).


Szef OC Miasta i Gminy
Szlichtyngowa