Rejon energetyczny Leszno zawiadamia o wyłączeniu energii elektrycznej w miejscowości Kowalewo - – nr 20 do 27a, 41 do 48, działka nr 141/1 w dniue 8 marca 2019 r w godz. od 9:00 do 15:00.