Uprzejmie informujemy, że od 1 do 28 lutego 2019 r. rolnicy mogą składać w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia  2019 r . w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

  • W 2019 roku stawka zwrotu wynosi 1,00 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego.
  • Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w siedzibie Urzędu pokój nr 2 lub ze strony internetowej www.bip.szlichtyngowa.pl.
  • Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel. 65 549 23 77 lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa – pokój nr 2.