Z A W I A D O M I E N I E

o wyłączeniu energii elektrycznej

 

Rejon energetyczny Leszno zawiadamia o wyłączeniu energii elektrycznej w miejscowości:

 

Zamysłów – cała miejscowość

w dniu 21 września 2021 r. w godz. 08:30 – 13:00