Zgodnie z Kalendarzowym Planem Działania w zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego na 2021 rok, Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowie informuje, że w dniu 23 września br. w godzinach 12:00 – 12:30, na obszarze województwa lubuskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie komunikat

- ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty

- odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny, trwający 3 minuty.