Z A W I A D O M I E N I E

o wyłączeniu energii elektrycznej

 

Rejon energetyczny Leszno zawiadamia o wyłączeniu energii elektrycznej w miejscowości:

 

Szlichtyngowa ul. Victorii - cała ulica

w dniu 17 września 2021 r. w godz. 07:30 – 16:30