Komunikat Nr 24

Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 22 lipca 2021 r. 

w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Kandlewie (gm. Wschowa, pow. wschowski), zaopatrującego mieszkańców następujących miejscowości: Kandlewo, Konradowo, Jędrzychowice oraz Kowalewo. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranych w dniu 20 lipca 2021 r. z sieci w/w wodociągu w punkcie zgodności - Jędrzychowice - studzienka, informuje, że jakość wody uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294), z uwagi na obecność pojedynczych bakterii coli.

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, a także do kąpieli noworodków i małych dzieci - produkowana przez wodociąg publiczny w Kandlewie zaopatrujący mieszkańców w/w miejscowości, tj. Kandlewo, Konradowo, Jędrzychowice i Kowalewo - powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu.

UWAGA! Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością należy gotować minimum 2 minuty. 

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do do owiązujących wymagań. 

W przypadku prowadzenia dezynfekcji wody związkami chloru może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody. 

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.