BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dnia 08 lipca 2021 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020 poz. 1990, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 15.06.2021 r. do 06.07.2021 r.

 

 

Lp.

Położenie
nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia działki (ha)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodaro- wania

 

Termin zagospodaro- wania nieruchomości

 

Czynsz
 z tytułu dzierżawy

(zł/rok netto)

1.

jedn. ewid. Szlichtyngowa,

obręb Kowalewo

120/4

0,3593

ZG1W/

00006092/5

nieruchomość niezabudowana

 

R IIIa – 0,3483 ha

Ws – 0,0110 ha

cele rolnicze

nieruchomość

użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

 247,11 zł

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 08.07.2021 r. do 29.07.2021 r.