BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dnia 15 czerwca 2021 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020 poz. 1990, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

 

Lp.

Położenie
nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia działki (ha)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodaro- wania

 

Termin zagospodaro- wania nieruchomości

 

Czynsz
 z tytułu dzierżawy

(zł/rok netto)

1.

jedn. ewid. Szlichtyngowa,

obręb Nowe Drzewce

10/1

0,3300

ZG1W/

00003963/1

nieruchomość zabudowana

 

R V – 0,0596

R VI – 0,0306

Br R VI – 0,2398

cele rolnicze

nieruchomość

użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

99,00 zł

2.

jedn. ewid. Szlichtyngowa

obręb Nowe Drzewce

187/2

0,3200

ZG1W/

00004089/7

nieruchomość niezabudowana

 

R VI – 0,3200

cele rolnicze

nieruchomość

użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

96,00 zł

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 15.06.2021 r. do 06.07.2021 r.