Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

     Z satysfakcją przedstawiam „Raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za 2020 rok”. Przedkładam go Radzie Miejskiej Szlichtyngowa oraz Mieszkańcom, jako podsumowanie działalności samorządu w roku 2020. Jest to już trzeci tego rodzaju dokument przygotowany na mocy art. 28aa ustawy z dnia 8 stycznia 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwały Nr VI/37/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia wymogów, jakie powinien spełniać raport o stanie gminy.

     W poniższym Raporcie zebrano podstawowe informacje, dane statystyczne, a także analizy i zestawienia, które mogą być dla Państwa użyteczne i ciekawe. Informacje zawarte w raporcie pozwolą Państwu zapoznać się z efektami dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz i dla dobra Gminy Szlichtyngowa i jej Mieszkańców.

     Mimo trudnego, ubiegłego roku, w którym przyszło nam zmagać się z pandemią koronawirusa, żyć i pracować z pewnymi ograniczeniami, to patrząc wstecz bez wątpienia można powiedzieć, że udało się zrealizować wspólnymi siłami wszystkie plany i zamierzenia. Wykonaliśmy bardzo wiele zadań, inwestycji i remontów oraz pozyskaliśmy wiele środków zewnętrznych na ich realizację.

     Z lektury Raportu dowiecie się Państwo, że niemal w stu procentach wykonane zostały zadania zaplanowane w funduszach sołeckich poszczególnych wsi, poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców inwestując w budowę nowego oświetlenia czy dowieszając oprawy oświetleniowe, przeprowadzono remonty i niezbędne naprawy w świetlicach wiejskich, zakupiono laptopy dla naszych uczniów służące do nauki zdalnej oraz pomoce dydaktyczne, pozyskano ponad trzy miliony złotych dofinansowania, ukończono remont ul. Pułaskiego w Szlichtyngowie. Praca wykonana w 2020 roku będzie przynosiła efekty również w latach kolejnych, gdyż wiele działań czy dotacji dotyczy przyszłych okresów rozliczeniowych.

     Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w codzienną pracę na rzecz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, w tym wielu aktywnym Mieszkańcom, radnym Naszej Gminy, sołtysom, stowarzyszeniom i organizacjom działającym na naszym terenie a także pracownikom urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych, jak również wszystkim instytucjom i osobom wykazującym tak dużo dobrej woli, aby nas wspierać.

     Z przyjemnością przekazuję Państwu „Raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za 2020 rok”. Zapraszam do jego lektury.

                                                                                                                           

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus

Załączniki:

1. Raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za 2020 rok.