WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH – SPRZEDAŻ PRZETARGOWA


Szlichtyngowa, dnia 21 kwietnia 2021 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

Lp.

Nr geod.

Pow.

KW

Położenie

Opis

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena

Termin
do złożenia wniosku zgodnie
 z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ugn

1.

95/8

0,0760 ha

ZG1W/
00020103/0

SZLICHTYNGOWA,

ul. Szkolna

 

Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, położona

 na terenie zurbanizowanym. Działka nie jest ogrodzona. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski bez przeszkód terenowych. Działka z dostępem do drogi publicznej oraz możliwością przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej.

 

M, U –

tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługową.

 

RII 0,0760 ha

 

41 382,00 zł
+23% VAT

02.06.2021 r.

2.

183/1

0,0600 ha

ZG1W/

00003966/2

NOWE DRZEWCE

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem niemieszkalnym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym - obecnie nieużytkowany, dawniej stanowił siedzibę OSP.

Działka położona w pośredniej części wsi, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. W otoczeniu znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne, zagrodowe, pola uprawne i lasy. Konstrukcja dachu drewniana, jednospadowa, pokryta papą termozgrzewalną na lepiku, połać dachu nie ocieplona. Podłogi – posadzki betonowe. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana. Mury zewnętrzne otynkowane. Powierzchnia użytkowa budynku ustalona na podstawie obmiarów z natury 52,22 m2. Powierzchnia zabudowy 64,00 m2.

Teren wokół budynku, uporządkowany, ogrodzony. Ogrodzenie wykonane częściowo z siatki na słupkach betonowych osadzonych w gruncie, częściowo z płyt betonowych, brama wjazdowa dwuskrzydłowa, stalowa. Wejście do budynku utwardzone betonem. Nieruchomość jest wyposażona w przyłącza technicznego uzbrojenia: energia elektryczna, woda miejska, kanalizacja sanitarna.

MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

 

Br-RVI 0,0600 ha

30 034,00 zł

+23% VAT

02.06.2021 r.

 Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 21.04.2021 do 12.05.2021 r.