WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - DZIERŻAWA


Szlichtyngowa, dnia 21 kwietnia 2021 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

  

 

Lp.

Położenie
nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia działki (ha)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodaro- wania

 

Termin zagospodaro- wania nieruchomości

 

Czynsz
 z tytułu dzierżawy

(zł/rok netto)

1.

jedn. ewid. Szlichtyngowa,

obręb Gola

84/3

0,5000

ZG1W/

00005916/1

nieruchomość niezabudowana

 

R IVa – 0,5000

cele rolnicze

nieruchomość

użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

250,00 zł

2.

jedn. ewid. Szlichtyngowa

obręb Gola

145/13

0,3148

ZG1W/

00000641/7

nieruchomość niezabudowana

 

R IVb – 0,2400

R VI – 0,0748

cele rolnicze

nieruchomość

użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

142,44 zł

             

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 21.04.2021 r. do 12.05.2021 r.