W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie znak PIW.ZZZ.5051.6.2021 z dnia 23 marca 2021 r. dot. Poddziałania 5.1 Wsparcia inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, informujemy Państwa, że w terminie do dnia 29 marca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF).

W ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą świń w liczbie nie mniejszej niż 50 sztuk luz zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” i chcą wykonać inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych podniesionych na realizację takiej inwestycji.

Powyższą pomoc można otrzymać na:

  • utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej,
  • wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji,
  • wykonanie inwestycji dzięki której trzoda chlewna będzie utrzymywana w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach z osobnym wejściem, nie łączących się z pomieszczeniami w których znajdują się inne zwierzęta.

Wsparcie może być również przyznane na wykonanie ogrodzenia chlewni.

Wówczas pomoc przyznaje się w formie standardowych stawek jednostkowych w wysokości 80% kwoty stanowiącej sumę;

- iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek,

oraz

- kosztów ogólnych, nieprzekraczających 10% kosztów poniesionych na realizację tej operacji.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać poprzez platformę ePUAP lub przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

 

Więcej informacji oraz formularz wniosku znajdą Państwo na stronie: www.arimr.gov.pl