RADA MIESJKA SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dn. 26 stycznia 2020 r.

RO.0002.XXII-1.21                                                                                         

Zawiadamiam, że dnia 31 marca 2021 r. (środa) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

4. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

6. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej za 2020 rok.

8. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020 roku.

9. Podjęcie uchwał:

  9.1 Uchwała Nr XXIII/181/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wschowskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 1007F – Dworcowa w                  Szlichtyngowej”.

  9.2 Uchwała Nr XXIII/182/21 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania.

  9.3 Uchwała Nr XXIII/183/21 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2021 rok.

  9.4 Uchwała Nr XXIII/184/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2021-2026.

  9.5 Uchwała Nr XXIII/185/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa
        w 2021 roku.

  9.6 Uchwała Nr XXIII/186/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie przetargowym, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Szlichtyngowa.

  9.7 Uchwała Nr XXIII/187/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie przetargowym, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Szlichtyngowa.

10. Wnioski, interpelacje i zapytania.

11. Sprawy bieżące.

12. Zakończenie obrad.

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem (COVID-19) uprzejmie informuję, że osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji mogą oglądać transmisję na żywo na stronie https://szlichtyngowa.sesja.pl/

                                                                                                                                                   Przewodnicząca
                                                                                                  Rady Miejskiej Szlichtyngowa

                                                                                                                                                                                                                                   /-/ Anna Zalewska

 

Załącznik: Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.