BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dnia 12 lutego 2021 r.

WYKAZ

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

  

 

Lp.

Położenie
nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia działki (ha)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodaro- wania

 

Termin zagospodaro- wania nieruchomości

 

Czynsz
 z tytułu dzierżawy

(zł/rok)

1.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Górczyna

224/1

0,0896

ZG1W/00016847/6

nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym

 

B – 0,0896 ha

 

cele rolnicze

nieruchomość

użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

26,88 zł

2.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Górczyna

224/2

0,5134

ZG1W/00016847/6

nieruchomość niezabudowana

 

Ps V – 0,3292 ha

N – 0,1842 ha

cele rolnicze

nieruchomość

użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

154,02 zł

                

 Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 12.02.2021 r. do 05.03.2021 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus

Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.