Drukuj

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2021 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ogłasza się wyniki otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2021 roku:

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota [zł]

1.       

Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji wsi Kowalewo i Jędrzychowice „Wiejskie Horyzonty”

„Ćwiczeń więcej, mniej siedzenia – doznasz szybciej uzdrowienia”

1 800,00

2.       

Uczniowski Klub Sportowy „Szlichtyngowianka”

 

Propagowanie lekkiej atletyki na terenie miasta i gminy Szlichtyngowa

2 700,00

3.       

Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”

 

„Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów”

 

4 500,00

4.       

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach”

 

„W siatkówkę gramy – zdrowie wygrywamy”

 

6 000,00

5.       

 Klub Strzelecki „Muszkiet”

 

Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej i szkoleniowej dla mieszkańców Miasta i Gminy Szlichtyngowa poprzez: wyposażenie pomieszczeń strzelnicy pneumatycznej, zabezpieczenie strzelnicy kulowej w Puszczy (bezpieczeństwo), konserwacja przechowywania broni pneumatycznej na strzelnicę, stroje sportowe dla reprezentacji z logiem Miasta i Gminy Szlichtyngowa i klubu, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności członków klubu a co za tym idzie mieszkańców oraz osób przebywających na strzelnicach.

 

5 000,00

6.       

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji wsi Przy Szkole w Jędrzychowicach

 

Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób w wieku 50 plus

 

3 800,00

7.       

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji wsi Przy Szkole w Jędrzychowicach

 

Sportowe wyzwania

4 000,00

8.       

Zarząd Powiatowy Liga Obrony Kraju

Rozwijanie umiejętności sportowych przez strzelectwo

 

4 500,00

9.       

Miejski Klub Sportowy „Orzeł”

 

Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych gry w piłkę nożną na terenie miasta Szlichtyngowa

 

33 700,00

RAZEM

 

66 000,00

 

W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota [zł]

1

Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji wsi Kowalewo i Jędrzychowice „Wiejskie Horyzonty”

 

Serce dla seniora

400,00

2

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Działalność profilaktyczna w zakresie rehabilitacji zdrowia, wypoczynku i integracji

 

2 100,00

RAZEM

 

2 500,00

 

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota [zł]

1

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji wsi Przy Szkole w Jędrzychowicach

 

„Zielono mi – czyli z kulturą na co dzień”

3 430,00

RAZEM

 

3 430,00

 

W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota [zł]

1

Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji wsi Kowalewo i Jędrzychowice „Wiejskie Horyzonty”

„Raz, dwa, trzy – Polskie tradycje poznajemy my!”

 

1 150,00

2

Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Jedności Robotniczej

 

Modernizacja pomieszczenia i organizacja spotkania integracyjnego

 

3 500,00

3

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji wsi Przy Szkole w Jędrzychowicach

 

Bezpieczne Żółwie Ninja - Reaktywacja

850,00

RAZEM

 

5 500,00

 

Szlichtyngowa, dnia 01.02.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus

 

Załącznik: Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2021 roku.