BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

 

Lp.

Nr geod.

Pow.

KW

Położenie

Opis

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena

Termin
do złożenia wniosku zgodnie
 z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ugn

1.

548/3

0,1215 ha

ZG1W/
00020338/6

obręb Gola
jednostka
ew. Szlichtyngowa

 

Nieruchomość  położona jest w peryferyjnej części miejscowości. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Obszar nieruchomości niezagospodarowany, teren równy.  Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną – do 200 m. Nieruchomość posiada możliwość  przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej (w drodze sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa; sieć energetyczna w odległości do 150 m)

Działka leży na obszarze,

dla którego Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa określił warunki zabudowy

i zagospodarowania terenu przeznaczając

ją pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Działka jest uzbrojona

(sieć wodociągowa

 i kanalizacyjna) i posiada

dostęp do drogi publicznej,

poprzez drogę wewnętrzną

46,060 zł
+23% VAT

15.03.2021 r.

Załącznik: Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.