RADA MIEJSKA SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dn. 26 stycznia 2020 r.

RO.0002.XXII-1.21                                                                                         

Zawiadamiam, że dnia 03 lutego 2020 r. (środa) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

4. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

6. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej Szlichtyngowa za 2020 rok.

8. Podjęcie uchwał:

8.1 Uchwała Nr XXII/179/21 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Gola.

8.2 Uchwała Nr XXII/180/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Stare Drzewce, Nowe Drzewce i Małe Drzewce.

9. Wnioski, interpelacje i zapytania.

10. Sprawy bieżące

11. Zakończenie obrad.

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem (COVID-19) uprzejmie informuję, że osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji mogą oglądać transmisję na żywo na stronie https://szlichtyngowa.sesja.pl/

 

                                                                                                                                                  Przewodnicząca
                                                                                                  Rady Miejskiej Szlichtyngowa

                                                                                                                                                                                                                             /-/ Anna Zalewska

 

Załącznik: Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej.