Szanowni Państwo.

  • Z przykrością muszę Państwa poinformować, że od 1 stycznia wzrośnie opłata za odbiór odpadów komunalnych.
  • Przez ostatnich kilkanaście miesięcy Związek Międzygminny Eko-Przyszłość, do którego należy 13 gmin, w tym Gmina Szlichtyngowa, robił wszystko, aby w dalszym ciągu udało się utrzymać stawkę tzw. „opłaty śmieciowej” na stałym, niskim poziomie. Niestety lawinowo rosnące koszty wymusiły jednak zmianę, która będzie obowiązywać od 1 stycznia.
  • Podwyżkę spowodowały przede wszystkim wchodzące właśnie w życie zmiany przepisów ustawowych wprowadzające nowe zasady gospodarowania odpadami:

- zwiększany jest wymagany poziom recyklingu, tj. do poziomu 50%,

- wzrost opłat środowiskowych o około 60 %, tj. z kwoty 170 zł w 2019 r. do poziomu w 2020 r. w wys. 270 zł.

- zmiana w kosztach bieżących ponoszonych przez operatora (płaca minimalna i energia).

  • Po nowym roku stawka za śmieci segregowane to 32 zł od osoby. Jedynie osoby deklarujące kompostowanie zapłacą o 4 zł mniej.

Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus