UWAGA MIESZKAŃCY!


Z A W I A D O M I E N I E

o wyłączeniu energii elektrycznej

 

Rejon energetyczny Leszno zawiadamia o wyłączeniu energii elektrycznej w miejscowości:

Górczyna

nr 8C, 48, 49, 50, Gospodarstwo Rolne GNACY, działka nr 148 przepompownia, ul. Zamysłowska - cała ulica.

w dniu 26 października 2020 r. w godz. 07:30 - 18:30

Górczyna

nr 8C, 48, 49, 50, Gospodarstwo Rolne GNACY, działka nr 148 przepompownia, ul. Zamysłowska - cała ulica.

w dniu 27 października 2020 r. w godz. 07:30 - 18:30

 

Załącznik: Zawiadomienie o wyłączeniu energii elektrycznej.