UWAGA MIESZKAŃCY!


 Z A W I A D O M I E N I E

o wyłączeniu energii elektrycznej

 

Rejon energetyczny Leszno zawiadamia o wyłączeniu energii elektrycznej w miejscowości:

Stare Drzewce nr 92A

w dniu 15 października 2020 r. w godz. 08:30 - 13:30.

 

Załącznik: Zawiadomienie