Zespół Placówek Oświatowych w Szlichtyngowej ogłasza III Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż środka trwałego - autobus marki Jelcz, model L09M 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o przetargu.

2. Regulamin przetargu. 

3. Formularz ofertowy.

4. Wzór umowy kupna-sprzedaży.

5. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.