GMINA SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że:

1) w dniu w dniu 24 września 2020 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej przy ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.

Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) Burmistrz podaje do publicznej wiadomości:

Nr ewid. działki

Powierzchnia
w ha

Położenie

Księga wieczysta

Cena wywoławcza 
nieruchomości

Liczba osób dopuszczonych do przetargu

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu

Najwyższa zaoferowana cena w przetargu

Ustalony nabywca
(imię
i nazwisko)

348/19

0,0668

Szlichtyngowa,

ul. Dworcowa

ZG1W/00020338/6

70.000,00 zł

+ 23% VAT

0

0

brak

brak

 Przetarg zakończony wynikiem negatywnym.

 

2) w dniu 24 września 2020 roku o godz. 9:45 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej przy ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.

 Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) Burmistrz podaje do publicznej wiadomości:

 

Nr ewid. działki

 Powierzchnia
w ha

Położenie

Księga wieczysta

Cena wywoławcza
nieruchomości

Liczba osób dopuszczonych do przetargu

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu

Najwyższa zaoferowana cena w przetargu

Ustalony nabywca
(imię
i nazwisko)

348/20

0,0667

Szlichtyngowa,

ul. Dworcowa

ZG1W/00020338/6

75.000,00 zł

+ 23% VAT

0

0

brak

 brak

 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym.

 

3) w dniu 24 września 2020 roku o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej przy ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.

 Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) Burmistrz podaje do publicznej wiadomości:

 

Nr ewid. działki

 

Powierzchnia
w ha

Położenie

Księga wieczysta

Cena wywoławcza
nieruchomości

Liczba osób dopuszczonych do przetargu

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu

Najwyższa zaoferowana cena w przetargu

Ustalony nabywca
(imię
i nazwisko)

348/21

0,0681

Szlichtyngowa,

ul. Dworcowa

ZG1W/00020338/6

70.000,00 zł

+ 23% VAT

0

0

brak

 brak

 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus

 

Załączniki:

1. Informacja o wyniku naboru - dz. 348/19.

2. Informacja o wyniku naboru - dz. 348/20.

3. Informacja o wyniku naboru - dz. 348/21.