RADA MIEJSKA SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dn. 10 września 2020 r.

RO.0002.XIX-3.20                                                                                           

                                                                                              

Zawiadamiam, że dnia 17 września 2020 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 2. Przyjęcie protokołu z XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa
 3. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2020 roku.
 1. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 2. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021.
 3. Podjęcie uchwał:
  • Uchwała Nr XIX/143/20 w sprawie zaliczenia dróg, znajdujących się na terenie Gminy Szlichtyngowa, do kategorii dróg gminnych.
  • Uchwała Nr XIX/144/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
  • Uchwała Nr XIX/145/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/42/19 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.
  • Uchwała Nr XIX/146/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
  • Uchwała Nr XIX/147/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026.
 4. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 5. Sprawy bieżące
 6. Zakończenie obrad.

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem (COVID-19) uprzejmie informuję, iż osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji mogą oglądać transmisję na żywo na stronie https://szlichtyngowa.sesja.pl/.

 

                                                                                                                                                  Przewodnicząca

                                                                                                  Rady Miejskiej Szlichtyngowa

                                                                                                            /-/ Anna Zalewska

Załącznik: Zawiadomienie.