BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


 

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 15 września 2020 r. upływa termin zapłaty trzeciej raty podatku za 2020 rok. 

 

Prosimy o uregulowanie należności.