UWAGA MIESZKAŃCY!


 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wyłączeniu energii elektrycznej

  

 Rejon energetyczny Leszno zawiadamia o wyłączeniu energii elektrycznej w miejscowości:

Stare Drzewce nr 51A, 51B, 59, PPHU BEK, działka nr 446 przepompownia

w dniu 7 września 2020 r. w godz. 07:30 - 17:30

 

Załącznik: Zawiadomienie o wyłączeniu energii elektrycznej.