Drukuj

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, 28 sierpnia 2020 r.

 

SOŚ.6232.17.26.2019.AŚwi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30.000 EURO NA:

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big-bag z terenu Gminy Szlichtyngowa

 1. Rodzaj zamówienia: usługi.
 2. Zamawiający: Gmina Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, NIP 4970015085, REGON 411050801.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. folia rolnicza – 6,575 Mg,
 2. siatki i sznurki do owijania balotów – 3,265 Mg,
 3. opakowania po nawozach – 1,860 Mg,
 4. Big Bag – 5,025 Mg.
 1. W okresie trwania umowy w ramach realizacji zadania nie przewiduje się minimalnej ani maksymalnej gwarantowanej ilości zgłoszonych prac.
 2. Ostateczna ilość odpadów w postaci folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big-bag z terenu gminy Szlichtyngowa, usuniętych lub odzyskanych w ramach realizacji zadania zależy od faktycznej ich wagi.
 1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
 1. Do niniejszej oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. Kryterium wyboru ofert: cena 100%.
 2. Termin realizacji zamówienia:

od dnia zawarcia umowy  do dnia 15 października 2020 r.

 1. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Agata Świerczek, tel. 65 54 92 327, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym oferentem tylko w przypadku uzyskania dofinansowania z NFOŚiGW. W przypadku braku przyznania środków zewnętrznych, przedmiotowa umowa nie zostanie podpisana.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

z.up. BURMISTRZA

/-/ Błażej Rajman

Zastępca Burmistrza

 

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załączniki do zaproszenia do składania ofert.

3. Zaproszenie do składania ofert + załączniki - wersja edytowalna.

4. Załącznik Nr 6 - wzór umowy.