Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy z dnia 21 lipca 2020 r.