Drukuj

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa fermy chowu indyka wraz z niezbędna infrastrukturą na dz. 53/2, obr. Nowe Drzewce gm. Szlichtyngowa"