U W A G A !

25 czerwca 2020 r. w godzinach 12:00 – 12:30 w Szlichtyngowej, przeprowadzona zostanie głośna próba syreny alarmowej.

Nadane zostaną następujące sygnały akustyczne:

- ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 min,

- odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający 3 min.

 Szef OC Miasta i Gminy Szlichtyngowa