W dniu wczorajszym, tj. 23 września 2020 r., Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa – Jolanta Wielgus na zaproszenie Pani Małgorzaty Gośniowskiej-Kola, Zastępcy Dyrektora Generalnego  KOWR w Warszawie, uczestniczyła w odbywającym się w Lubuskim Oddziale Regionalnym ARiMR seminarium poświęconemu tematyce „Przeciwdziałania skutkom suszy”. W spotkaniu wziął udział Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak, Dyrektor Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Pan Andrzej Rochmiński, Zastępca  Dyrektora Generalnego KOWR w Warszawie Pan Wojciech Kędzia, Zastępca Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jarosław Wiśniewski,  jak również przedstawiciele Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz przedstawiciele środowiska rolniczego.

Województwo lubuskie trzeci rok z rzędu zostało dotknięte suszą. Największe skutki tego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego odnotowano na terenach gospodarstw położonych w południowej części regionu. Seminarium było okazją do dyskusji na temat kwestii związanych z podejmowaniem działań i inwestycji celem przeciwdziałania suszy oraz  wnioskowaniem o pomoc suszową za pośrednictwem dostępnej aplikacji publicznej. Obecni na spotkaniu przedstawiciele organizacji rolniczych przedstawili swoje obawy związane z działaniem Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, który opiera się na pomiarach satelitarnych – gromadzi dane o opadach, odparowywaniu, uwzględnia klasę gruntów i stosowanie zabiegów agrotechnicznych – na podstawie czego wskazuje obszary, na których wystąpiły straty w uprawach spowodowane suszą. Na spotkaniu wskazano również na potrzebę zwiększenia inwestycji związanych z tzw. małą retencją oraz wprowadzenia zmian w ustawodawstwie.

GALERIA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, iż zgodnie z przepisami § 13x rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.poz. 187, z późn.zm.)

wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy

producent rolny składa za pomocą publicznej aplikacji

do dnia 15 października roku wystąpienia suszy.

Jednocześnie mając na względzie, iż rok 2020 jest pierwszym rokiem funkcjonowania aplikacji, trwają prace legislacyjne mające na celu wydłużenie w 2020 roku terminu składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy do dnia 30 listopada br.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2.

W centralnym punkcie miejscowości Jędrzychowice ustawione zostało „wielkie” serce na plastikowe nakrętki. Do tego czerwonego pojemnika w kształcie serca zbierane będą plastikowe nakrętki, a dochód z ich sprzedaży  przeznaczony zostanie na cel charytatywny – pomoc mieszkańcowi Jędrzychowic Panu Piotrowi Jurczakowi, który uległ poważnemu wypadkowi.

Pomysłodawcą i inicjatorem tej akcji jest nasz radny Pan Krystian Śladewski, na którego prośbę nieodpłatnie to „wielkie” serce z metalowej konstrukcji wykonała firma MULTI-POL Tomasz Kachel z Małych Drzewiec przy współpracy z: Krzysztofem Barańskim z Dębowej Łęki – piaskowanie oraz OLIMAL Kamil Skopiński z Dębowej Łęki - malowanie, transport Pan Adrian Jamrożek, pomoc i zaangażowanie Pan Seweryn Kuczkowiak.

Dzięki wymienionym osobom, firmom i ich pracownikom powstało miejsce, gdzie każdy kto zbiera nakrętki, będzie mógł je dostarczyć, wspierając tym osoby potrzebujące. Mamy nadzieję, że wspólnie szybko zapełnimy serce, wrzucając do pojemnika swoją cegiełkę i będziemy mogli wszyscy pomóc Panu Piotrowi.

Mieszkańcy naszej gminy już wielokrotnie pokazali swoją ofiarność. Zachęcamy więc wszystkich do uczestnictwa w tej wspaniałej inicjatywie – wszak wszyscy jesteśmy nakręceni na pomaganie!

Serdeczne podziękowania składam radnemu Krystianowi Śladewskiemu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tej wspaniałej inicjatywy i cieszę się, że na terenie naszej gminy powstał pierwszy kosz w kształcie serca na plastikowe nakrętki, które ma wymiar charytatywny i także przysłuży się środowisku – mówi Burmistrz Jolanta Wielgus.

W ubiegłym tygodniu zakończyła się realizacja zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Jędrzychowice”.  Prace polegały na montażu dodatkowych urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Jędrzychowicach. Plac zabaw wzbogacił się o takie elementy zabawowe jak:

  • karuzela,
  • huśtawka ważka,
  • zjeżdżalnia.

W ramach siłowni zewnętrznej zamontowano niżej wymienione urządzenia:

  • biegacz z pylonem i orbitrekiem,
  • ławka z pylonem i prostownikiem pleców,
  • wyciąg górny z pylonem i urządzeniem - wyciskanie siedząc,
  • wioślarz z pylonem i prasą nożną.

Mamy nadzieję, że nowe elementy placu zabaw w szczególności cieszyć będą naszych najmłodszych mieszkańców gminy, a elementy siłowni zewnętrznej będą doskonałą okazją do aktywności fizycznej dla nieco starszych.

Urządzenia dostarczyła i zamontowała firma Croquet Sp. z o.o. z Mirkowa. Wartość realizacji zadania to kwota 33.049,42 zł, w tym środki przeznaczone z funduszu sołeckiego Sołectwa Jędrzychowice w wys. 14.234,96 zł.

GALERIA

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus informuje, że

w dniu 23 września br. (środa) o godz. 8:00

rozpoczną się roboty budowlane – remont ulicy Pułaskiego w Szlichtyngowej w ramach zadania:

„Wykonanie dokumentacji projektowej i remont dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Z uwagi na powyższe prosimy o nieparkowanie pojazdów na ulicy Pułaskiego od najbliższej środy. W trakcie remontu cała ul. Pułaskiego zostanie wyłączona z ruchu pojazdów. Przepraszamy za utrudnienia oraz prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość na czas trwania remontu.

Podkategorie