Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Wsparcie jest dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji zwierzęta te stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na  odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, rekompensatę może otrzymać na inwestycje niezwiązane z produkcją świń.

Wnioski do 31 grudnia 2021 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można również złożyć za pośrednictwem biur powiatowych działających na terenie właściwego oddziału regionalnego.

Więcej informacji - otwórz

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zaprasza wszystkich mieszkańców w kolejną niesamowitą podróż. Spotykamy się 11.03.2021 o godz. 17.00 ON-LINE na profilu facebook "TH ONLINE". Tym razem niezwykłe miejsca pokazywać nam będzie Michalina Kupper - pedagog, trener metody Biegun, przedsiębiorca, pilot wycieczek, ratownik, instruktor ZHR.  Uczestniczka Rowerowego Jamboree  sztafety z Polski do Japonii na etapie Turcja-Irak-Iran, nominowana do Kolosów za podróż po Papui Nowej Gwinei.

"Bliski Wschód. Iran. O czym będzie?  Przemierzymy góry, jeziora, granice uznawane i nieuznawane. Zorganizujemy wycieczki długo planowane jak i tradycyjnie zasmakujemy szwendania bez celu, ale z niesamowitymi rezultatami.

Ze Wschodu pochodzi wiele, co kształtuje naszą kulturę, zwyczaje a nawet poczucie humoru. Przybyła medycyna, cyfry, nauka a nawet Bóg pod wieloma imionami. W Iraku poznamy pierwsze cywilizacje, których pozostałości starożytnego pisma odkryjemy przypadkowo na kamieniach wędrując po jaskiniach. Usłyszymy starożytny język Asyryjczyków, którym mówił m.in Jezus. W Kurdystanie irackim powrócimy do Jazydów (odwiedzanych co roku), tworząc wspólnie zagrody dla zwierząt a w górach na granicy Iraku i Iranu odnajdziemy sady granatów w trakcie zbiorów, gdzie przyłączymy się do gospodarzy, mniejszości religijnej Kakai, próbując świeżo wygotowanego syropu.

Oprócz tego spontanicznie wybierzemy się na narty w irańskich górach, będziemy odmalowywać mozaiki na meczecie w Shiraz oraz przesiedzimy godziny w lokalnych warsztatach przyglądając się sztuce i rzemiosłu niezmiennemu od wieków, zwiedzimy Persepolis, poznamy zoroastrian i w ich świątyni odnajdziemy ogień, palący się już ponad 1500 lat. Niezmiennie też, wylądujemy na jakimś weselu, tym razem kurdyjsko-irańskim."

Źródło: http://tworczehoryzonty.pl/wpis/iran-wschod-warty-zachodu-5/

Przypominamy Państwu o możliwości skorzystania z transportu organizowanego przez Urząd Miasta i Gminy, na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2. Z transportu mogą skorzystać osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym jak i osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

W naszej gminie przeciwko COVID-19 można zaszczepić się w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego w Szlichtyngowej, ul. Dworcowa 6. W celu zorganizowania dowozu należy dzwonić trzy dni przed planowaną wizytą pod nr tel. 65/549-23-27 (wew. 24)  - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15:30.

Upamiętniając Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych wzorem ubiegłego roku Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa zorganizował II Gminny Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy na temat działalności i losów żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej, kształtowanie postaw patriotycznych, upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca) oraz kształtowanie wyobraźni uczniów oraz rozwijanie ich uzdolnień poprzez prace plastyczne.

Na konkurs wpłynęło ponad 70 prac plastycznych wykonanych w różnych technikach.  Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie gdyż wszystkie prace były bardzo pomysłowe i ciekawe. Po burzliwych naradach wyłoniono zwycięzców.

Laureatami konkursu zostali:

  • uczniowie klas I-III:

I miejsce: Adam Mielczarek

II miejsce: Michał Kowalski

III miejsce: Kajetan Grześkowiak

  • uczniowie klas IV-VI:

I miejsce: Maciej Plizga

II miejsce: Oliwia Rogińska

III miejsce: Miłosz Ramboliński

  • uczniowie klas VII-VIII:

I miejsce: Alan Jancz

II miejsce: Aleksandra Petryw

III miejsce: Amelia Piwowar

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Także dla wszystkich uczestników konkursu przygotowano pamiątkowe dyplomy i słodki upominek.

GALERIA

Dzisiaj 1 marca obchodzone jest święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień ten poświęcono pamięci bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu.

W 2021 roku obchody w Naszej Gminie były skromne i symboliczne. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa – Jolanta Wielgus wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Szlichtyngowa – Anną Zalewską, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, złożyły wiązankę kwiatów i znicz pod pomnikiem pamięci na Rynku w Szlichtyngowie oddając hołd dla tych wszystkich żołnierzy wyklętych.

Przypomnieć należy, że mianem Żołnierzy Wyklętych określani są bohaterowie, „którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych  społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. Żołnierzy Wyklętych określa się również „Żołnierzami Niezłomnymi” lub „żołnierzami drugiej konspiracji”.

1 marca jest datą symboliczną, która nawiązuje do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce, Franciszku Błażeju, Józefie Batorym i Karolu Chmielu.

GALERIA

Podkategorie