W dniu 5 kwietnia 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus wręczyła stypendium i list gratulacyjny dla uczennicy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej Sandry Azmin. Stypendium zostało przyznane za bardzo dobre wyniki w nauce w I półroczu roku szkolnego 2018/19. Sandra uzyskała średnią ocen 5,57.

Gratulujemy!

W dniu wczorajszym tj. 08.04.2019 r. w miejscowości Dryżyna odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Dryżyna.

Na stanowisko sołtysa ponownie został wybrany Pan Marian Porębski, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:

1. Pańczar Beata,
2. Pietuch Violetta,
3. Raczycka Milena,
4. Weleszczuk Stanisław,


Sołtysowi i Radzie Sołeckiej życzymy wytrwałości, skutecznej i owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.

Jednocześnie już dziś zapraszamy na kolejne zebrania wiejskie.

Harmonogram zebrań dostępny tutaj.

W dniu wczorajszym tj. 05.04.2019 r. w miejscowości Jędrzychowice odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Jędrzychowice.

Na stanowisko sołtysa ponownie został wybrany Pan Grzegorz Wiliński, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:

1. Jurczak Elżbieta,
2. Krawczyk Marta,
3. Pałasz Anna,
4. Śladewski Krystian,


Sołtysowi i Radzie Sołeckiej życzymy wytrwałości, skutecznej i owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.

Jednocześnie już dziś zapraszamy na kolejne zebrania wiejskie.

Harmonogram zebrań dostępny tutaj.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Lubuski Urząd Wojewódzki organizuje spotkanie z mieszkańcami Gminy Szlichtyngowa nt. programu rządowego "Nowa Piątka". Spotkanie odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) od godz.12:00 na Rynku w Szlichtyngowie (parking od strony Poczty). W tym dniu do Państwa dyspozycji będzie Bus #NowaPiątka.


Gorąco zapraszamy Mieszkańców na spotkanie.


#NowaPiątka to 5 propozycji programowych: „500+” na każde dziecko, przywracanie połączeń lokalnych, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, a także „Emeryturę Plus” oraz niższy PIT.


• 500+ na każde dziecko
Każda rodzina już w lipcu 2019 r. otrzyma nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na pierwsze i każde kolejne dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochody.


• Połączenia lokalne
Utworzony zostanie fundusz, dzięki któremu będzie możliwe przywrócenie połączeń autobusowych w wielu polskich samorządach. Program ten pozwoli wyeliminować wiele obszarów wykluczenia komunikacyjnego, a autobusowa komunikacja publiczna będzie stopniowo odbudowywana.


• Bez PIT dla młodych
Osoby pracujące, do 26. roku życia będą zwolnione z podatku PIT. Ułatwi to młodym ludziom rozpoczęcie kariery zawodowej oraz umożliwi zwiększenie wynagrodzenia.


• Emerytura Plus
Każdy emeryt oraz rencista już w maju 2019 r. otrzyma trzynastą emeryturę w wysokości 1100 zł. Środki te trafią do ponad 9,72 mln osób. Na ten projekt rząd przeznaczy w 2019 r. ponad 10,7 mld zł.


• Niższy PIT
To obniżenie obciążeń podatkowych osób pracujących z 18% do 17%. Dzięki temu rozwiązaniu Polacy otrzymają wyższe wynagrodzenie za pracę. Oprócz obniżonego PIT zostaną także podwyższone koszty uzyskania przychodu.

Poniżej zamieszczamy materiały informacyjne do pobrania:

Ulotka nr 1

Ulotka nr 2

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w Klubie Senior+ zorganizowane zostały warsztaty rękodzielnicze, podczas których Seniorzy wykorzystując różnorodne materiały, m.in. bibuła, wstążki, bukszpan, wykonali piękne wielkanocne dekoracje. Zajęcia przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze, która wprowadziła Seniorów w świąteczny nastrój.

Wykonane prace zdobią Klub Senior+, Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Poniżej prezentujemy wspaniałe efekty pracy Naszych Seniorów.

 

GALERIA

Podkategorie