Od 2 stycznia 2019 r. w budynku Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowie, ul. Głogowska 1 (parter) działa Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Punkt otwarty został na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Szlichtyngowa a Starostwem Powiatowym we Wschowie, a porady prawne będą finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości za pośrednictwem Starostwa.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej działa w dniach:
poniedziałek w godz. 13:30 do 17:30
środa, czwartek w godz. 12:00 do 16:00

Wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych. W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się w kalendarzu wizyt:

Rezerwacja wizyty

lub pod numerem telefonu 65 540 89 30

Transmisja od godziny 13:55

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, iż w miesiącu kwietniu zaplanowane są zebrania wyborcze w sołectwach na terenie gminy.

Zebrania będą się odbywać zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr 30/V/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich, wg poniższego harmonogramu:

Lp.

Nazwa Sołectwa

Data i godzina przeprowadzenia zebrania

Miejsce zebrania

Przewodniczący zebrania

1

Stare Drzewce

01.04.2019 godz. 1800

Świetlica wiejska

Wioletta Orłowska

2

Nowe Drzewce

02.04.2019 godz. 1800

Świetlica wiejska

Anna Dombek

3

Kowalewo

03.04.2019 godz. 1900

Świetlica wiejska

Agnieszka Skurjat

4

Zamysłów

04.04.2019 godz. 1800

Świetlica wiejska

Henryk Baraniak

5

Jędrzychowice

05.04.2019 godz. 1800

Świetlica wiejska

Krystian Śladewski

6

Dryżyna

08.04.2019 godz. 1800

Remiza

Małgorzata Fartuszyńska

7

Wyszanów

09.04.2019 godz. 1800

Świetlica wiejska

Małgorzata Fartuszyńska

8

Górczyna

10.04.2019 godz. 1800

Zaplecze przy placu zabaw

Damian Baziuk

9

Gola

11.04.2019 godz.1800

Świetlica wiejska

Anna Zalewska

 

Uchwała Nr V/30/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 07 lutego 2019 r.

 

Podkategorie