Dobiega końca remont ul. Pułaskiego w Szlichtyngowie w ramach zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i remont dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Na ul. Pułaskiego obecnie prowadzone są prace polegająca na stabilizacji podbudowy pod warstwy asfaltowe. 

Poniżej zamieszczamy dokumentację fotograficzną z przebiegu prac.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus informuje, że w naborze konkursowym do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Szlichtyngowa pozyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 2.295.000,00 zł.

W ramach złożonych wniosków pozyskano wsparcie finansowe na realizację dwóch inwestycji w wysokości:

- 1.020.000,00 zł – na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dryżyna.

- 1.275.000,00 zł – na przebudowę wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej
w miejscowości Wyszanów.

To już druga pula rządowego wsparcia w ramach tzw. „tarczy dla samorządów”, czyli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W pierwszej edycji rządowego wsparcia Gmina Szlichtyngowa otrzymała 500.000,00 zł, które przeznaczone zostało, jako wkład własny na budowę dróg na os. Leśnym w miejscowości Górczyna. 

Konceprcja rozbudowy świetlicy w Dryżynie

 Świetlica Wyszanów widok od frontu

Źródło: https://www.facebook.com/LubuskiUrzadWojewodzki/

Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach w tym roku zakwalifikowała się do Programu „Nauka dla ciebie” realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach tego programu uczniowie klasy ósmej uczestniczyli w warsztatach on-line, które prowadzili edukatorzy z CNK. Dodatkowo szkoła otrzymała Zestaw Multimedialny wspomagający naukę zdalną, tj.: kamerkę internetową, mikrofon ze statywem oraz profesjonalną lampę do zdjęć. Z pewnością taki zestaw urozmaici zdalne lekcje, w których uczestniczą uczniowie.

 

 

W dniach od 9 do 27 listopada br. wykonane zostały prace konserwacyjne cieku naturalnego – Rowu Krzyckiego w ramach zadania pn.: "Utrzymanie wód na terenie działania Nadzoru Wodnego we Wschowie , Zadanie III – Nadzór Wodny we Wschowie Krzycki Rów w km 35+117 – 38+228, 39+228 – 58+860". Prace prowadzone były także w granicy administracyjnej Gminy Szlichtyngowa.

Zakres prac obejmował: ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%, ręczne usuwanie zatorów, ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia, zbieranie śmieci z wywiezieniem.

Zadanie realizowane było przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Zielonej Górze. Wykonawcą robót była firma NOBAMO Zakład Usług Robót Ziemnych i Melioracyjnych Bartłomiej Grochowiak z siedzibą w Starej Górze.

W odbiorze przedmiotowych prac w dniu 4 grudnia br. uczestniczyła Gmina Szlichtyngowa, a zdjęcia z wykonanych robót przedstawiamy poniżej.

 

W dniu wczorajszym, wszystkie dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Szlichtyngowa odwiedził św. Mikołaj, który w tym trudnym czasie nie zapomniał o naszych milusińskich i jak co roku obdarzył ich prezentami. Przedszkolaki na tę okoliczność ubrały się wyjątkowo - na czerwono i ,,mikołajkowo”.

Także o naszych przedszkolakach nie zapomniała Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus, która podczas krótkiej wizyty przekazała słodkie upominki dla najmłodszych dzieci ze: Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach, Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach, Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej oraz Niepublicznego Przedszkola Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Starych Drzewcach.

Słodkie prezenty wywołały uśmiech i radość dzieci, bo nic tak nie cieszy, jak to, że ktoś o nas pamięta.


Podkategorie