W ramach działalności Klubu Senior + w Szlichtyngowie w miesiącu listopadzie odbyło się spotkanie uczestników klubu z aplikantem adwokackim Panem Andrzejem Sosenko. Tematem wiodącym były przepisy cywilno-prawne. Seniorzy bardzo chętnie zapoznali się z prawem spadkowym, dziedziczeniem a także odrzuceniem spadku. Omówione zostały również kwestie darowizn, umów zawieranych telefonicznie bądź na tzw. „pokazach”, pożyczek itd. Dodatkowo pan prawnik przedstawił zasady bezpieczeństwa publicznego, ochrony osób i mienia w świetle współczesnych zagrożeń wymierzonych w seniorów.

Uczestnicy spotkania bardzo chętnie dyskutowali, zadawali pytania oraz dzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Takie spotkanie i porady zawsze owocują poszerzeniem wiedzy, która niejednokrotnie może okazać się niezwykle przydatna, a czasami wręcz bezcenna. Seniorzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu zadając wiele pytań. Mamy nadzieję, że po tym spotkaniu chociaż część ich problemów będzie łatwiejsza do rozwiązania.

  • W listopadzie br. zakończyły się prace remontowe w świetlicy w Zamysłowie. Wymieniono drzwi między salą a korytarzem (demontaż, montaż, obróbka). Zakres robót obejmował: demontaż starych oraz montaż nowych drzwi między salą a korytarzem wewnątrz świetlicy, pomalowanie ściany wokół drzwi oraz uzupełnienie płytek w korytarzu. Ponadto dokonano wymiany pękniętych płytek przed wejściem do świetlicy oraz naprawy opierzenia kominów dymnych i wentylacyjnych. Prace były finansowane z funduszu sołeckiego wsi Zamysłów oraz środków Zespołu Świetlic w Szlichtyngowej.
  • Ponadto ze środków funduszu sołeckiego do świetlicy w Zamysłowie zakupiono zmywarkę uniwersalną z dozownikiem płynu myjącego, koszem, podstawą do zmywarek oraz płynami do mycia i nabłyszczania.
  • W świetlicy w Nowych Drzewcach dokonano wymiany okien w liczbie 3 szt. Stare, drewniane okna zastąpiono nowoczesnymi oknami o kolorze złoty dąb z wywietrznikami, parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Znacznej poprawie uległa izolacja cieplna i dźwiękowa budynku. Wymiana okien finansowana była z funduszu sołeckiego sołectwa Nowe i Małe Drzewce.
  • Również z funduszu sołeckiego wsi Nowe i Małe Drzewce zakupiono komplet mebli kuchennych, zmywarkę pod zabudowę oraz zlewozmywak do świetlicy w Małych Drzewcach. Już wkrótce meble zostaną zmontowane i będą służyć mieszkańcom Małych Drzewiec.
  • Wszystkie budynki świetlic w naszej gminie zostały oznaczone nowymi tablicami. Na tablicy widnieje napis „Gmina Szlichtyngowa” z herbem Szlichtyngowy oraz nazwa odpowiedniej świetlicy.

Dzięki wszystkim wykonanym pracom znacznej poprawie uległa estetyka budynków świetlic, a nowe wyposażenie służyć będzie Naszym Mieszkańcom podczas organizacji spotkań i uroczystości okolicznościowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus

GALERIA

 

Szanowni mieszkańcy

To już ostatnie chwile Powszechnego Spisu Rolnego 2020, przypominamy że 30 listopada upływa termin, w którym rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne mogą dopełnić obowiązku spisowego. 

Szanowni Rolnicy apelujemy i przypominamy, że udział w spisie jest obowiązkowy. Zlekceważenie tego obowiązku może skutkować grzywną nawet do 5 tys. zł. Dlatego zachęcamy: "Spiszmy się, jak na rolników przystało" przez Internet, telefon lub bezpośrednio u rachmistrza spisowego.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa - tel. 65-549-23-27 lub 601-482-217, którzy pomogą w spełnieniu Państwa obowiązku spisowego. 

Rada Miejska Szlichtyngowa podczas sesji dnia 25 listopada 2020 r. przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Nowego Szpitala we Wschowie Sp. z o.o.”.

Przez Gminę Szlichtyngowa udzielone będzie wsparcie w kwocie 12.000,00 zł na zakup potrzebnego urządzenia medycznego, jakim jest analizator parametrów krytycznych.

Analizator jest niezwykle przydatnym, ratującym wręcz życie sprzętem używanym w szpitalach w ostrych przypadkach, gdyż pozwala błyskawicznie sprawdzić część kluczowych parametrów, pomaga postawić właściwą diagnozę i wdrożyć odpowiednie postępowanie.

Wykorzystywany będzie przez pracowników szpitala w codziennej pracy i pomocny będzie zwłaszcza w dobie walki z pandemią koronawirusa.  Służyć będzie Mieszkańcom Powiatu Wschowskiego, w tym także Mieszkańcom Gminy Szlichtyngowa.

 

Podkategorie