Rusza kolejna edycja konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Zabytek Zadbany”.

Dla kogo ?

O miano laureatów i wyróżnionych ubiegać się mogą właściciele i zarządcy zabytkowych nieruchomości, którzy wzorowo i konsekwentnie prowadzą działania - badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane - celem utrzymania w jak najlepszym stanie obiektów, nad którymi sprawują pieczę.

Prawo do składania zgłoszeń mają właściciele zabytków, ich posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków lub konserwatorzy samorządowi.

Cele konkursu.

Konkurs ma na celu promocję właściwych postaw i upowszechnienie najlepszych wzorców w zakresie opieki nad zabytkami oraz ich użytkowania i zagospodarowania.

Kategorie w konkursie.

Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” rozpatrywane będą
w następujących kategoriach:

  1. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
  2. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
  3. Adaptacja obiektów zabytkowych;
  4. Architektura i budownictwo drewniane;
  5. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne);
  6. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Terminy.

Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny, termin składania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Ogłoszenie listy nominowanych będzie miało miejsce 31 maja 2021r., zaś uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie tytułów laureatów i wyróżnionych przez Generalnego Konserwatora Zabytków do dnia 30 listopada.

Dane teleadresowe.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Oddział Terenowy Olsztyn

ul. 11 Listopada 4

10-104 Olsztyn

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 89 521 26 87

Nagrody.

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów; same zaś zabytki są prezentowane w dedykowanych wynikom konkursu wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa przekazywanych właścicielom zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego.

Wzory wniosków, szczegóły dotyczące procedury konkursowej oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa, pod adresem: https://nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

Źródło: https://nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” informuje, że w związku z podjętą uchwałą właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie w wysokości 4 zł od całej wysokości opłaty (a nie 4 zł od osoby) z części opłaty za gospodarowanie.

W przypadku skorzystania ze zwolnienia zwalnia się ww. właścicieli nieruchomości w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady (skorzystanie ze zwolnienia jest równoznaczne ze spełnieniem wszystkich ww. warunków co do rodzaju nieruchomości, posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów). Oznacza to, że bioodpady z nieruchomości objętej zwolnieniem nie będą odbierane.

Ze zwolnienia można skorzystać wypełniając nową deklarację, w druku której kwota zwolnienia została już uwzględniona. Po wyliczeniu opłaty miesięcznej np. dla 2 osób zamieszkujących wynoszącej 64 zł (2 osoby po 32 zł/osobę)  należy kwotę pomniejszyć o 4 zł. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowania odpadami od miesiąca złożenia deklaracji po uwzględnieniu zwolnienia wyniesie 60 zł.

Źródło: http://eko-przyszlosc.pl/zwolnienie-4-zl-od-calej-wysokosci-oplaty-za-kompostowanie-bioodpadow-dla-wlascicieli-domow-jednorodzinnych/

Na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego dotyczącej zapobiegania i zwalczania COVID-19 informujemy, iż gmina Szlichtyngowa zapewnia nieodpłatny transport do punktu szczepień. Z takiego wsparcia mogą skorzystać osoby mające trudności w samodzielnym dotarciu do wspomnianego punktu. Są nimi mieszkańcy naszej gminy:

- posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, bądź też odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

- osoby starsze mające trudności z samodzielnym przemieszczaniem się.

 

W naszej gminie przeciwko COVID-19 można zaszczepić się w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego w Szlichtyngowej, ul. Dworcowa 6. W celu zorganizowania dowozu należy dzwonić trzy dni przed planowaną wizytą pod nr tel. 65/549-23-27 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15:30.

Podkategorie