W piątek 10 lipca br. na cmentarzu w Goli pożegnano najstarszego mieszkańca Gminy Szlichtyngowa śp. Ferdynanda Jardela, który w tym roku skończył 103 lata. We mszy św. żałobnej i uroczystości pogrzebowej, wraz z rodziną, udział wzięli mieszkańcy Goli, delegacje władz samorządowych w osobach: Starosty Powiatu Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanty Wielgus, Przewodniczącej Rady Miejskiej Szlichtyngowa Anny Zalewskiej oraz sołtys wsi Gola Magdaleny Bielewicz. Ostatnie słowa pożegnania wygłosiła Burmistrz Jolanta Wielgus wspominając śp. Ferdynanda „jako człowieka pogodnego, uśmiechniętego, człowieka wielkiej kultury osobistej, z nienagannymi „przedwojennymi” manierami. A jednocześnie człowieka skromnego, pracowitego, który całe życie ciężko pracował, aby zapewnić godne życie swojej rodzinie”.

 

 

Śp. Ferdynand Jardel urodził się w 1917 roku w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Jego ojciec był polskim emigrantem, matka Amerykanką. Do Polski, na Wołyń wraz z rodziną przyjechał w 1925 roku. Jako żołnierz brał udział w II wojnie światowej, podczas której przez Rumunię, Włochy i Francję trafił do Wielkiej Brytanii, skąd przeszedł szlakiem bojowym do Ojczyzny. Po wojnie osiedlił się w miejscowości Gola w Gminie Szlichtyngowa, gdzie prowadził gospodarstwo rolne i pracował na kolei.

W ubiegłym roku, dnia 9 sierpnia śp. Ferdynand Jardel został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym Mu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

W dniu 06.07.2020 na Stacji Uzdatniania Wody w Górczynie zamontowano pompę głębinową do ujmowania wody surowej wraz z kompletnym uzbrojeniem rurowym wykonanym ze stali kwasoodpornej. Pompę dostarczyła firma wyłoniona w wyniku wyboru najkorzystniejszej z ofert – Hydro Partner Leszno. Uzbrojenie rurowe zakupiono w firmie Matix z Leszna.

Pompa, która pracowała dotychczas, nieprzerwanie przez ostatnie 5 lat zostanie wyremontowana przez pracowników Zakładu i będzie stanowić pompę rezerwową.

Koszt pompy to kwota 14 022,00 zł brutto

Koszt orurowania to kwota: 2 292,42 zł brutto 

Montażu dokonali pracownicy Zakładu przy współpracy z firmą Usługi Sprzętowe J. Darmochwała z Głogowa.

Cała inwestycja została pokryta ze środków własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej.

Szanowni Państwo!

W najbliższą niedzielę, dnia 12 lipca 2020 r. odbędą się wybory Prezydenta RP w głosowaniu ponownym. Dziękując Państwu za podjęcie obywatelskiego obowiązku i liczny udział w pierwszej turze wyborów prezydenckich, zachęcam do zaangażowania się w rundę wieńczącą wybór głowy państwa.

Na terenie Gminy Szlichtyngowa głosowanie odbywać się będzie w następujących obwodach głosowania utworzonych dla:

 • miasta Szlichtyngowa - obwód nr 1 z siedzibą w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej,
 • wsi Gola, Nowe Drzewce, Małe Drzewce, Stare Drzewce - obwód nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach,
 • wsi Jędrzychowice i Kowalewo - obwód nr 3 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach,
 • wsi Górczyna, Dryżyna, Wyszanów, Zamysłów i osady Puszcza - obwód nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej.

Lokale wyborcze czynne będą dla wyborców od godz. 7:00 do godz. 21:00. Wyborca udający się do lokalu wyborczego zobowiązany jest zachować wszelkie środki ostrożności, takie jak w innych obiektach użyteczności publicznej. Przed wejściem do lokalu wyborczego zaleca się zatem:

 • zdezynfekowanie rąk;
 • zasłanianie ust i nosa;
 • zachowanie bezpiecznej odległości - min. 2 metry;
 • przebywanie w lokalu wyborczym nie więcej niż 1 wyborcy na 4m2.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w lokalach wyborczych zapewnia się obsługę w pierwszej kolejności:

 • osób powyżej 60. roku życia,
 • kobiet w ciąży,
 • osób z dzieckiem do lat 3,
 • osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

 

W dniu 26 maja 2020 r. Gmina Szlichtyngowa – zgodnie z uchwałą nr XV/121/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad, trybu i sposobu udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szlichtyngowa oraz sposobu ich rozliczania –  ogłosiła II nabór wniosków o udzielenie dotacji dla spółek wodnych.

W wyniku naboru przyznano dotację w kwocie 10.000,00 zł dla Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie. Dnia 9 lipca 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa – Jolanta Wielgus podpisała umowę z Przewodniczącym Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie Panem Tadeuszem Skrzyczyńskim, w ramach której Gmina Szlichtyngowa dofinansuje realizację zadania pn. „Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie gminy Szlichtyngowa”.

Zakres zadania obejmuje:

Konserwacje rowu R-K20 – 225 m – obręb Górczyna

Konserwacje rowu R-K20 – 360 m – obręb Szlichtyngowa

Konserwacje rowu R-P – 400 m – obręb Jędrzychowice

Konserwacje rowu R-J – 700 m – obręb Zamysłów

Odbudowę rowu R-D5 – 600 m – obręb Gola

Odbudowę rowu R-E – 250 m – obręb Gola

Realizacja w/w zadań zakłada udrożnienie rowów melioracyjnych, celem lepszego odprowadzania wód oraz nawadniania obszarów zmeliorowanych. Całkowita wartość realizacji zadania wynosi 20.500,00 zł. Pracę przeprowadzone zostaną do listopada 2020 r.

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została udostępniona aplikacja publiczna, poprzez którą można składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę. Aplikacja wygeneruje także protokół z oszacowania strat.

Aplikacja znajduje się na stronie internetowej: <---LINK

Link do aplikacji: <---LINK

Podkategorie