Z okazji Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Kubuś Puchatek”. Był on skierowany do dzieci w wieku 3 do 7 lat mieszkających na terenie naszej gminy. Zadaniem uczestników było wykonanie rysunku postaci Kubusia Puchatka dowolną techniką. Na konkurs wpłynęło 11 prac  plastycznych, z których jury wyłoniło laureatów oraz przyznało wyróżnienia. Prace zostały oceniane przez komisję w dwóch kategoriach wiekowych 3-5 lat oraz 6-7 lat.

Kategoria wiekowa 3-5 lat

I miejsce: Emilia Bielewicz

II miejsce: Elena Miaskowska

III miejsce: Konrad Nalepiński

Wyróżnienia:

- Hanna Osińska

-Nadia Nalepińska

-Michalina Ulok

Kategoria wiekowa 6-7 lat

I miejsce: Aleksander Łakomski

II miejsce: Mieszko Winiarski

III miejsce: Adrian Pawlak

Wyróżnienia:

-Kacper Osiński

-Ignacja Drewnik

Wszystkie prace były bardzo interesujące i wyłonienie zwycięzców okazało się bardzo trudnym zadaniem. Przy ich ocenianiu komisja brała pod uwagę estetykę, pomysłowość oraz samodzielność. Laureaci otrzymali  książki, puzzle, dyplomy pamiątkowe oraz balonik na patyczku. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

 

Od 1 lutego otwarte sklepy w galeriach handlowych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Otwarte zostają również instytucje kultury - galerie sztuki i muzea. Zniesione zostają również godziny dla seniorów. 

 

Dnia 29 stycznia 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021, Pani Jolanta Wielgus – Gminny Komisarz Spisowy w Szlichtyngowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 01 lutego 2021 r. do 09 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowie Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku – JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
 •                            przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
 •                            przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:

1. dane osobowe i kontaktowe:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę urodzenia,
 3. adres zamieszkania,
 4. numer telefonu,
 5. adres e-mail,

2. oświadczenie o:

 1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
 3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
 4. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
 2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
 3. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
 4. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Szlichtyngowie – nr tel. 655492425, e-mail: maciej.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                                                                                         Gminny Komisarz Spisowy
                                                                                                                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
                                                                                                                                                                                      Jolanta Wielgus

Załączniki do pobrania:

Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

20 stycznia 2021 roku odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowane w ramach działalności Klubu Senior+. W spotkaniu udział wzięli członkowie Klubu Senior+ w Szlichtyngowej. Przygotowania do uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka zaczęły się już kilka dni wcześniej. Seniorki podczas warsztatów kulinarnych same przygotowały potrawy i upiekły ciasta.

Na spotkaniu obecny był również Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pan Błażej Rajman, który złożył Seniorom najserdeczniejsze życzenia i wspólnie
z Seniorami czynnie uczestniczył w spotkaniu. Wspólnego śpiewania i świętowania
nie było końca.

Dla Seniorów to spotkanie było dobrym pretekstem do wyjścia z domu i spędzenia czasu ze znajomymi.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej informuje o terminach składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022. 

Materiały informacyjne:

1. Informator Rodzina 500+.

2. Krótki Informator 500+.

3. Ulotka 500+.

 

Podkategorie