Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus informuje, że w roku bieżącym kolejna inwestycja tworzona z myślą o bezpieczeństwie i komforcie życia mieszkańców została zrealizowana przez Gminę Szlichtyngowa.

Na ulicy Dworcowej w Szlichtyngowie, wzdłuż osiedla domków jednorodzinnych wybudowane zostało oświetlenie uliczne. Zakres inwestycji obejmował wykonanie dokumentacji projektowej, budowę szafki oświetlenia ulicznego i podziemnej linii kablowej o długości 410 m oraz montaż 10 słupów oświetleniowych z oprawami ledowymi Philips BGP282 LED109-4S/740 DM11 o mocy 67W każda. Zastosowane zostały słupy firmy Elmonter o wysokości 8 m posadowione na betonowym fundamencie, a długość wysięgników wynosi 1,5m.

Na zlecenie Gminy Szlichtyngowa zadanie to zrealizowała firma ENEA Oświetlenie Kościan. Zostało ono wykonane ze środków budżetu gminy a jego wartość to kwota prawie 100 tys. zł.

Nowe oświetlenie zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi.

Dzięki tej inwestycji doświetlono drogę, gdzie dotychczas tych lamp brakowało a były bardzo potrzebne. Jest to kolejny już etap działań w zakresie poprawy infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Szlichtyngowa.

Przypomnieć należy, że zarówno w roku ubiegłym, jak i bieżącym zrealizowano zadania polegające na dowieszeniu opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych oraz zamontowano lampy solarne w miejscowościach naszej gminy, mając na względzie bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Także w projekcie budżetu na rok 2021 ujęto środki na inwestycje w zakresie infrastruktury oświetleniowej.

GALERIA

Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus złożyła dziś najlepsze życzenia pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Podczas wizyty Burmistrz podziękowała wszystkim pracownikom za sumienne i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków oraz za niesienie pomocy potrzebującym, zainteresowanie drugim człowiekiem oraz zaangażowanie i troskę. Podkreśliła, że praca w OPS jest trudna i wymaga wielu umiejętności i poświęceń. Aby udzielić właściwej pomocy trzeba umieć dostrzec drugiego człowieka wraz z jego problemami, a jednocześnie posługiwać się obowiązującymi normami oraz przepisami prawa, wykazując się przy tym nie lada wyczuciem i empatią.

Do podziękowań, dołączyła życzenia, aby każdy dzień przynosił poczucie spełnienia, a także zadowolenia i daleko idącej satysfakcji z pracy wręczając symboliczny bukiet kwiatów i słodki upominek.

Dzień Pracownika Socjalnego – obchodzony jest 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z 29 listopada 1990. Jest to święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Jest także formą wyróżnienia oraz sposobem promowania zawodu pracownika socjalnego.

GALERIA

Gmina Szlichtyngowa otrzymała bezpłatnie planszowe gry edukacyjne „Piramida Zdrowia”. Gry są wsparciem realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej zadania w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, które polega na przygotowaniu materiałów edukacyjnych dotyczących edukacji prozdrowotnej dzieci i młodzieży. W szkołach podstawowych zostaną wprowadzone zajęcia o zdrowiu, które będą realizowane np. w ramach godzin wychowawczych. Gra „Piramida Zdrowia” będzie właśnie wykorzystywana podczas lekcji o zdrowiu.

Otrzymaliśmy pięć sztuk gry, które zgodnie z wykazem Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. zostaną przekazane do naszych szkół:

- Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach – 1 sztuka,

- Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach – 1 sztuka,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej – 3 sztuki.

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym spisem rolnym przypominam, że do końca listopada br. wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych, które 1 czerwca br. roku prowadziły działalność rolniczą mają obowiązek udziału w spisie.

Powszechny Spis Rolny jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 57 ustawy o statystyce publicznej: „kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.” Definitywna odmowa udziału w spisie grozi karą do 5 tys. zł, którą może nałożyć sąd.

Aby wziąć udział w spisie należy wybrać jedną z metod:

  • Samospis internetowy – polega na wypełnieniu formularza spisowego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej gov.pl. Na wypełnienie formularza jest 5 dni od momentu skutecznego zalogowania się w aplikacji. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz.
  • Samospis przez telefon – dla użytkowników gospodarstw rolnych, którzy nie posiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z samodzielnym wypełnieniem formularza. Wystarczy zadzwonić na Infolinię pod numer 22 279 99 99.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego. Co ważne rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy. Wykaz numerów telefonów, z których realizowane są wywiady telefoniczne z respondentami w ramach PSR 2020, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze zielonagora.stat.gov.pl.

Istnieje także możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem lub objęty jest kwarantanną czy izolacją domową rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

Chcąc umożliwić rachmistrzom skontaktowanie się z osobami objętymi spisem, a tym samym pomóc Państwu w realizacji obowiązku spisowego i uniknięcia ewentualnych nieprzyjemności, zwracamy się z uprzejmą prośbą o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy Szlichtyngowa (tel. 65/540-23-27) celem podania numerów telefonów niezbędnych do przeprowadzenia spisu rolnego.

Jeżeli zrealizowaliście Państwo obowiązek spisowy, serdecznie dziękuję i proszę o zignorowanie niniejszego pisma.

Z poważaniem

Gminny Komisarz Spisowy

Z okazji 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie ogłosiło konkurs plastycznym on-line, który skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. W konkursie tym z powodzeniem udział wzięli uczniowie ze szkół z terenu Gminy Szlichtyngowa znajdując się w gronie laureatów.

W I kategorii wiekowej wyróżnienie zdobyła Lena Jancz ze Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach. W II grupie wiekowej III miejsce zdobyła Amelia Piwowar, wyróżnienie otrzymali: Zuzanna Szpatowicz i Filip Skorupiński - uczniowie Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach.

Konkurs miał na celu: popularyzację wiedzy o odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej, przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.

Gratulacje i podziękowania składamy wszystkim uczniom za przygotowanie prac w tym konkursie oraz za wspaniałe reprezentowanie Naszych szkół oraz Gminy Szlichtyngowa.

Źródło: zw.pl

Podkategorie